Організація комунального благоустрою - курсовая работа

1.Вступ

Організація комунального благоустрою, та його повсякденно-поточне утримання є одним з основних завдань житлово-соціальної сфери міського господарства в цілому. Метою розвитку є покращення разумов його технологічного та технічного утримання, проведення своєчасно-необхідного капітального ремонту.

Реалізація державної політики і політики органу місцевого самоврядування - це головні функції з поточного утримання Організація комунального благоустрою - курсовая работа та розвитку існуючих об’єктів комунального благоустрою, що водять до комунальної власності мі100 і належать його територіальній громаді.

До основних об’єктів міського комунального благоустрою належать:

- дорожньо-шляхові мережі;

- штучні споруди, що розміщені на дорожньо-шляховій мережі мі100 (мости, естакади, шляхопроводи, транспортні і пішохідні тунелі);

- комунальне облаштування територій;

- зелені Організація комунального благоустрою - курсовая работа насадження (парки, сквери, зелені насадження на вулицях, дорогах);

- малі архітектурні споруди;

- вуличне освітлення та його зовнішні електромережі;

- гідротехнічні та протизсувні споруди;

- споруди санітарної чистки та прибирання мі100;

- пляжі;

- кладовища;

- виробничі бази шляхових, ремонтно-будівельних та інших різних комунальних підприємств;

- інші міські об’єкти, що відносяться до сфери комунального благоустрою Організація комунального благоустрою - курсовая работа мі100, що утримуються за його кошти.

Основними задачками комунальних житлових підприємств є : забезпечення збереження та подальшого благоустрою житлового фонду, своєчасне проведення ремонту, забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання житлових будинків, утримання місць загального користування, житлових будинків та при будинкових територій у відповідності з правилами та нормами технічної експлуатації житлового фонду.

2.Структура будинкоуправління Організація комунального благоустрою - курсовая работа.

Житловий фонд України можна розділити на такі основні групи: 1. Державний фонд – тобто будівлі і споруди, які знаходяться на балансі держави;

2. Громадський житловий фонд – житло може знаходитися на балансі підприємства чи організації, але контролюватися державою;

3. Фонд житлово-будівельних кооперативів;

4. Індивідуальний житловий фонд.

Схематичну структуру управлінням житловим господарством можна відобразити Організація комунального благоустрою - курсовая работа таким чином:

Найвища ланка цієї структури ЖЕК складається з таких відділів:

ЖЕК очолює начальник, якого призначають наказом по району ЖКУ і затверджують у виконкомі районної ради. Начальник несе відповідальність за стан експлуатаційної дільниці. Защитника начальника і головного інженера дільниці призначають так само, як і начальника ЖЕКу. Головний Організація комунального благоустрою - курсовая работа інженер несе відповідальність за технічну сторону господарства. У підпорядкуванні начальника є бухгалтерія і паспортний стіл.

У ЖЕКу є диспетчер, в обов’язки якого входять:

- збір інформації про технічний стан будівель;

- збір заявок від населення;

У підпорядкуванні головного інженера може бути старший інженер, залежно від розмірів дільниці. Якщо дільниця перевищує розміри 7.5 тис.м Організація комунального благоустрою - курсовая работа² приведеної площі, то ЖЕКи утримують кількох техніків.

Кожен ЖЕК має склад матеріалів, де зберігають розрахунковий припас.

Дільниці біжучого ремонту мають свого майстра, якому підпорядковано кілька будинків.

Для оцінки рівня технічного обслуговування існують певні показники, які поділені на три групи:

1. Враховує найбільш ефективне використання матеріалів та трудових ресурсів при Організація комунального благоустрою - курсовая работа збереженні якості і ефективності виконання робіт;

2. Культура обслуговування населення при збереженні якості робіт (кількість скарг, заяв, оперативність реагування на их);

3. Безвідказність елементів і систем будинку.

Всі структурні підрозділи по утриманню та використанню технічної дільниці поділяються на централізовані і децентралізовані.

Централізоване – це такий вид управління при якому вся система Організація комунального благоустрою - курсовая работа сконцентрована в одних руках, матеріально-технічні ресурси зосереджені на центральному складі.

Децентралізована – використовується привиконанні другорядних робіт по утриманню та використанню технічної дільниці, яка потребує малих издержек.

Необхідна кількість матеріальних ресурсів, яка потрібна організації на рік визначається за формулою:

Np = Nc + R

де, Np - необхідна кількість матеріально технічних ресурсів Організація комунального благоустрою - курсовая работа;

Nc - середня кількість ресурсів;

R - коефіцієнт нерівномірності використання ресурсів.

В залежності від технічної свойства та об’єму дільниці всю систему структури управління можна розділити на чотири групи:

1. Безпосереднє управління, тобто керівник отримавши заявку, одразу скеровує її до виконавця. Цей способ ефективний через відсутність бюрократичних інстанцій.

2. Лінійна структура – роботи по технічній експлуатації відповідно Організація комунального благоустрою - курсовая работа до заяв органікличується і виконується через лінійні ланки, які безпосередньо виходять на об’єкт.

3. Функціональна структура – роботи по технічній експлуатації організовують і виконують через функціональні ланки, керівник надсилає замовлення в спеціалізовані функціональні структури, які займаються певним видом робіт і на об’єкті виконують свої функції.

4. Лінійно – функціональна структура Організація комунального благоустрою - курсовая работа – поєднує в собі елементи лінійної та функціональної структур.

Основні роботи по забезпеченню будівель і споруд експлуатаційними властивостями виконують двома методами:

Головний інженер
Господарський – всі роботи виконує господар, тобто власник, в якого на балансі числиться споруда.
Старший інженер

Підрядний – для обслуговування будівель створені спеціальні організації, які займаються ремонтними роботами.

3 .Черта будинку.

1) Рік забудови Організація комунального благоустрою - курсовая работа – 1982

2) Фундаменти – збірні

3) Стіни – із збірних елементів

4) Перегороди – каркасні

5) Перекриття – монолітне

6) Дах (покрівля) – горище

7) Сходова клітка – берев’яна

8) Кількість поверхів – двоповерховий

9) Грунти основ – суглинки

10) Система опалення – індивідуальна

11) Система водопостачання – центральна

12) Система газопостачання – центральна

4 .Черта технічної дільниці

Площа технічної дільниці 150 х 200м =30000 м²

На технічній дільниці №9 знаходяться 10 будівель. Схема розміщення будівель вказана у графічній частині

Загальні дані про Організація комунального благоустрою - курсовая работа будинок №1.

1. Триповерховий житловий будинок.

2. Рік будівництва - 1988

3. Габарити – 12×18=216м²

4. Висота поверху –3,0м

5. Кількість квартир - 12

6. Дах – тонкий

7. Фундаменти – збірні стрічкові

8. Стіни – цегляні

9. Перекриття - збірне

Загальні дані про будинок №2.

1. Шестиповерховий житловий будинок.

2. Рік будівництва - 1988

3. Габарити – 24×9=216м²

4. Висота поверху – 3.6м

5. Кількість квартир - 18

6. Дах – тонкий

7. Фундаменти – збірні стрічкові

8. Стіни – цегляні

9. Перекриття - збірне

Загальні дані про будинок №3

1. Дев’ятиповерховий житловий будинок.

2. Рік будівництва - 1988

3 Габарити – 12×18=216м Організація комунального благоустрою - курсовая работа²

4. Висота поверху – 2,7м

5. Кількість квартир - 24

6. Дах – тонкий

7. Фундаменти – монолітні

8. Стіни – цегляні

9 Перекриття - збірне

Загальні дані про будинок №5

1. Дев’ятиповерховий житловий будинок.

2. Рік будівництва - 1988

3 Габарити – 10×18=180м²

4. Висота поверху – 3.6м

5. Кількість квартир - 26

6. Дах – тонкий

7. Фундаменти – монолітні

8. Стіни – цегляні

9 Перекриття – збірне

Загальні дані про будинок №6

1. Триповерховий житловий будинок.

2. Рік будівництва - 1992

3 Габарити – 11×20=220м²

4. Висота поверху – 3.0м

5. Кількість квартир - 15

6. Дах – шатровий

7. Фундаменти – збірні

8. Стіни – цегляні

9 Перекриття - збірне

Загальні дані про Організація комунального благоустрою - курсовая работа будинок №7

1. Двоповерховий житловий будинок

2. Рік будівництва - 1990

3 Габарити – 9×15=135м²

4. Висота поверху – 2.7м

5. Кількість квартир - дом

6. Дах – шатровий

7. Фундаменти – монолітні

8. Стіни – цегляні

9 Перекриття – монолітне

Загальні дані про будинок №10

1. Чотирьохповерховий житловий будинок

2. Рік будівництва - 1985

3 Габарити – 12×14=168м²

4. Висота поверху – 4,8м

5. Кількість квартир -

6. Дах – шатровий

7. Фундаменти – монолітні

8. Стіни – цегляні

9 Перекриття – монолітне

Загальні дані про будинок №12

1. Одноповерховий житловий будинок

2. Рік будівництва - 1985

3 Габарити – 9×18=162м²

4. Висота поверху – 4,8м

5. Кількість квартир -

6. Дах – шатровий

7. Фундаменти Організація комунального благоустрою - курсовая работа – монолітні

8. Стіни – цегляні

9 Перекриття - монолітне

Загальні дані про будинок №13

1. П’ятиповеховий житловий будинок

2. Рік будівництва - 1985

3 Габарити – 12×24=288м²

4. Висота поверху –3,0м

5. Кількість квартир - 40

6. Дах – шатровий

7. Фундаменти – монолітні

8. Стіни – цегляні

9 Перекриття – монолітне

Загальні дані про будинок №16

1. Чотирьохповерховий житловий будинок

2. Рік будівництва - 1985

3 Габарити – 12×36=432м²

4. Висота поверху – 3.2м

5. Кількість квартир - 20

6. Дах – шатровий

7. Фундаменти – монолітні

8. Стіни – цегляні

9 Перекриття - монолітне

7 .Визначення рівня фізичного старіння основних конструктивних елементів і будівлі Організація комунального благоустрою - курсовая работа в цілому.

Розрахунок фізичного зношення конструктивних елементів будівлі № 9 технічної дільниці №9

Назва конструктивних елементів Технічний стан Фізичне зношення
Нормальний Задовільний Непридатний
1 Фундаменти 60 40 - 18
2 Стіни зовнішні 60 26 4 16,2
3 Стіни внутрішні 60 40 - 18
4 Перегородки 60 40 - 18
5 Покрівля 60 40 - 18
6 Підлоги 65 35 - 17
7 Вікна 80 20 - 14
8 Двері 75 15 - 12
9 Внутрішнє оздоблення 40 40 20 28

Визначення рівня фізичного зношення будівлі

Назви конструктивних елементів Зношення фізичне, % Питома вартість констр. елем. в заг. варт. буд. Зф x di
1 Фундаменти 18 6 108
2 Стіни зовнішні 16,2 32 518,4
3 Стіни внутрішні 18 30 540
4 Перегородки 18 2 36
5 Покрівля 18 4 72
6 Підлоги 17 8 136
7 Вікна 14 3 42
8 Двері 12 2 24
9 Внутрішнє оздоблення 28 9 242

Фізичне зношення визначається як сума зношення всіх конструктивних елементів

Зф = 1718,4 / 100 = 17,2 %

Фізичне зношення обстежуваного Організація комунального благоустрою - курсовая работа будинку становит 17,2 %. Відповіденьке до діючого положення будівлі з рівнем зношення 17,2 % знаходиться у задовільному стані (стан – ІІ)

8.Визначення рационального терміну служби будівлі

tк.р. – час між капітальними ремонтами.

Во - початкова вартість будівництва.

Вк.р. – вартість капітального ремонту.

η – кількість капітальних ремонтів

Залежність tопт від терміну tк.р

tк.р 50 60 70 80
tопт Організація комунального благоустрою - курсовая работа 70 84 98 112

Залежність tопт від початкової вартості Во

Во 250000 500000 750000 1000000
tопт 84 84 84 84

Залежність tопт від Вк.р.

Вк.р. 0,4 0,5 0,6 0,7
tопт 90 84 72 68

Оптимальний термін служби будинку складає 84 роки.

9.Розрахунок послідовності огляду конструкцій будівель

Послідовність огляду будівель визначається в залежності від ймовірності появи недостатку (відказу). Ймовірність появи недостатку в обстежуваній системі залежить від її фізичного зношення та Організація комунального благоустрою - курсовая работа розмірів.

Ймовірність відказу вираховується за формулою:

де, Р і – питома вага будинку відносно всієї кількості споруд;

q і – рівень загального фізичного зносу будинку.

Розрахунок послідовності огляду технічної дільниці №9 зводиться до таблиці:

Визначення послідовності виконання ремонту

№ п/п № будинку на дільниці Площа будівлі Fі, м² Питома вага будинку Pi=Fi/SFi

Рівень фіз. Зношення

Будинку вцілому

qф Організація комунального благоустрою - курсовая работа=Qф/100 Рі × qф Ймовірність відказу Qв Посл. Вик. ремонту
1 1 216 0,096 16,2 0,162 0,015 0,035 5
2 2 216 0,096 16,2 0,162 0,015 0,035 4
3 3 216 0,096 16,2 0,162 0,015 0,035 3
4 5 180 0,08 16,2 0,162 0,013 0,030 7
5 6 220 0,098 14,9 0,149 0,014 0,033 6
6 7 135 0,06 15,3 0,153 0,009 0,022 10
7 10 168 0,075 16 0,16 0,012 0,029 8
8 12 162 0,072 16,1 0,161 0,011 0,026 9
9 13 288 0,13 16,3 0,163 0,021 0,052 2
10 16 432 0,19 16,2 0,162 0,3 0,72 1

∑= 2230 ∑=0,425 ∑=1organizaciya-vneurochnoj-deyatelnosti-po-geografii-v-obsheobrazovatelnih-uchrezhdeniyah-kraevedcheskaya-rabota.html
organizaciya-vneurochnoj-deyatelnosti.html
organizaciya-vnutrennego-audita.html