Організація приймання товару в аптеці - реферат

"Організація приймання товару
в аптеці"

Виконала: студ. групи

Викладач:

2004 р.

ПЛАН

1. Види приймання товару

2. Процес приймання товару

a. особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

3. Обов’язки уповноваженої особи і проведення вхідного контролю якості

4. Облік надходження продуктів

Своєчасне забезпечення лікарськими засобами населення і ЛПЗ залежить від наявності в аптеці необхідних лікарських засобів і виробів медичного Організація приймання товару в аптеці - реферат призначення. Це є основними завданнями аптек і його виконання залежить від ряду процесів, в тому числі і від організації приймання товару.

1. Види приймання товару

Основна маса продуктів в аптеки поступає із аптечних складів чи баз. Приймання товару від постачальників та різні варіанти, а сам:

– приймання товару безпосередньо на складі Організація приймання товару в аптеці - реферат представникам аптеки чи завідуючим аптекою. Право на приймання оформлюється разовим чи постійним дорученням (в залежності від посади);

– доставка товару в аптеку транспортом постачальника, если за продукт і супровідні документи, що перебувають в дорозі відповідає шофер. Після прибуття в аптеку він передає матеріально-відповідальній особі по кількості місць і масі брутто Організація приймання товару в аптеці - реферат. З моменту прийому товару за його збереження відповідає матеріально-відповідальна особа.

2. Процес приймання товару

Приймання товару в аптеці здійснює комісія або відповідально особа (уповноважена особа), що призначена наказом завідуючого аптекою. При прийманні продукт перевіряється по кількості і якості і реєструється у відповідній документації.

Приймаючи продукт, уповноважена особа в аптеці Організація приймання товару в аптеці - реферат по кожному найменуванню старанно перевіряє кількість, ціну, загальну вартість з даними, що містяться у супровідних документах.

Приймання товару в аптеці здійснюється з залученням представника постачальника чи представника незацікавленої організації. У випадку виявлення недостачі, надлишку, бою чи псування товару завідуючий аптекою створює комісію для складання акту, в якому відображається Організація приймання товару в аптеці - реферат розходження з супровідними документами, а також виявлені недостача чи надлишок. Акт складається в 3-х екземплярах, з яких один направляється постачальник, другий – у вищестоящу інстанцію (якщо вона є), третій – залишається в аптеці.

При наявності в рахунках-фактурах помилок в цінах і сумах вартості (невідповідність прейскуранту цін) аптека виновата негайно повідомити про Організація приймання товару в аптеці - реферат це постачальника. До отримання від постачальника виправдовувального листа, цей продукт не підлягає реалізації, але зараховується по цінах , які вказані в рахунках-фактурах.

По закінчені перевірки і приймання товару матеріально-відповідальна особа реєструє його і робить відповідну відмітку у рахунку-фактурі.

Інколи продукт може поступати раніше, ніж постачальник присилає Організація приймання товару в аптеці - реферат рахунки-фактури. В таких випадках завідуючий аптекою складає комісію за участю представника незацікавленої організації і складає акт про приймання товару, що поступив без рахунку постачальника. Акт складається в 2 екземплярах, один з яких додається до місячного звіту аптеки. Завідуючі аптекою вживає входи щодо отримання рахунків-фактур і до їх Організація приймання товару в аптеці - реферат отримання не реалізує продукт.

Матеріальна відповідальність виникає з моменту приймання товару матеріально-відповідалекими особами. Якщо недостачу товару виявлено по масі нетто, або кількості одиниць в певних місцях, отримувач може призупинити приймання товару, зберігає і показує постачальнику тару і упаковку розпечатаних місць і продукт який там міститься. Представник постачальника, який Організація приймання товару в аптеці - реферат перебуває в одному населеному пункті з отримувачем, повинен прибути не пізніше від наступного денька після одержання виклику, якщо медикаменти швидко псуються – то протягом чотирьох годин. Представник, який знаходиться в іншому населеному пункті, повинен прибути протягом 3 днів. Якщо представник не прибув, то продукт приймається у присутності незацікавленої особи чи самостійно зі згодою постачальника Організація приймання товару в аптеці - реферат.

a. особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Обов’язковою умовою для відпуску з аптечних складів наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку №1 виновата бути наявність у аптеки службового автотранспорту. Номер машини повинен бути вписаний в вимогу-замовлення і в рахунки-фактури. При транспортування, крім водія. Виновата Організація приймання товару в аптеці - реферат бути супроводжуюча особа. В межах мі100, району транспортування дозволяється без супроводу міліції. При відсутності в аптеки службового транспорту наркотичні, психотропні лікарські засоби, прекурсори списку №1 доставляються транспортом аптечного складу.

Для приймання наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку №1 наказом завідувача аптеки створюється постійна комісія (в складі не менше трьох осіб) під Організація приймання товару в аптеці - реферат головуванням защитника завідувача. При відсутності останнього – комісію очолює завідувач аптеки. Комісія виновата здійснювати суцільні перевірки найменувань, кількості, ваги тощо всіх наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку №1, що надійшли в аптеку, на відповідність даним, вказаним у рахунках-фактурах.

Аптечні фахівці, які отримують зазначені засоби з аптечних складів, повинні розписатися Організація приймання товару в аптеці - реферат на всіх примірниках рахунків-фактур для засвідчення факту отримання таких засобів. Під копіювальний папір розписуватися не дозволяється.

При прийманні наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку №1 у вигляді порошків, пилюль чи драже (ангро) члени комісії повинні мати на увазі, що ці препарати повинні відпускатися лише в опечатаному вигляді Організація приймання товару в аптеці - реферат. На кожній упаковці має бути етикетка із зазначенням назви аптечного складу, найменування лікарського засобу, номера і дати аналізу, номера і лати фасування та підпису особи, яка фасувала даний продукт. Відпуск вказаних засобів, упакованих безпосередньо в папір чи полиэтилен, категорично забороняється.

Результати цих перевірок оформляються письмовими актами відповідної Організація приймання товару в аптеці - реферат форми, незалежно від наявності чи відсутності розходжень. Акт повинні підписати усі члени комісії і він повинен зберігатися разом з рахунком-фактурою.

При наявності розходжень у вазі наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку №1 в масі "ангро" аптека повідомляє про це у денек отримання або не пізніше наступного денька телефоном, факсом, телетайпом чи Організація приймання товару в аптеці - реферат телеграмою.

Претензії на бій ампул, брак (їх недостатнє наповнення, нечітке маркірування тощо), термін придатності чи нестачу кількостей тощо повинні бути заявлені в момент отримання вказаних засобів.

Як вже було сказано вище, усі лікарські засоби, що поступили в аптеку облікуються уповноваженою особою в "Реєстрі лікарських засобів, які Організація приймання товару в аптеці - реферат надійшли до суб’єкта господарської діяльності", де вказується:

– номер запису;

– найменування постачальника та номер ліцензії на право здійснювати оптову реалізацію:

– номер і дата затратної;

– назва лікарського засобу, його лікарська форма, дата реєстрації та номер реєстраційного посвідчення;

– найменування виробника;

– номер серії, номер і дата сертифіката якості виробника;

– кількість одержаних упаковок;

– термін Організація приймання товару в аптеці - реферат придатності лікарського засобу;

– итог контролю уповноваженою особою.

3. Обов’язки уповноваженої особи і проведення вхідного контролю якості

Інструкцією про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженого наказом МОЗ України від 30 жовтня 2001 р. № 436, регламентується порядок проведення вхідного контролю, який здійснюється при одержанні товару за допомогою візуальної перевірки Організація приймання товару в аптеці - реферат або аналізу лікарського засобу.

Вхідний контролю готових лікарських засобів, які надходять в аптеку, здійснює уповноважена особа, призначена наказом керівника.

Уповноважена особа виновата мати вищу або середню фармацевтичну освіту. Її прізвище, контактний телефон та форма зв’язку повідомляється територіальній інспекції.

Головними обов’язками уповноваженої особи є:

– перевірка лікарських засобів, які надходять Організація приймання товару в аптеці - реферат в аптеку, і супровідних документів – накладних (з обов’язковим зазначенням назви, дозування, лікарської форми, номера, серії, кількості, назви виробника), сертифікатів якості виробників, даних про реєстраційний статус лікарських засобів;

– оформлення висновку вхідного контролю якості лікарських засобів;

– ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб’єкта господарської діяльності;

– перевірка наявності в Організація приймання товару в аптеці - реферат аптеці неякісних та фальсифікованих серій лікарських засобів згідно з інформацією територіальної інспекції;

– надання територіальній інспекції повідомлень про виявлені неякісні та фальсифіковані лікарські засоби або про які є підозра щодо їх якості, призупинення торгівлі такими лікарськими засобами;

– уповноважена особа перевіряє відповідність одержаних лікарських засобів супровідним документам щодо кількості, дозування, номерів Організація приймання товару в аптеці - реферат серій, термінів придатності, реєстраційного статусу. Назви, лікарських форми, виробника. Кожна серія лікарських засобів виновата супроводжуватись сертифікатом якості, що видається виробникам, завіреним мокрою печаткою останнього постачальника;

– якщо итог вхідного контролю позитивний, то уповноважена особа передає одержані серії лікарських засобів в реалізацію;

– якщо итог негативний – уповноважена особа складає акт Організація приймання товару в аптеці - реферат про виявлені дефекти, який є підставою для повернення партій постачальнику. Копія акта передається до територіальної інспекції, яка після виконання додаткової перевірки та вибіркового лабораторного аналізу вживає заходів щодо інформування інших аптек про виявленні неякісні або фальсифіковані лікарські засоби та контролює дї постачальника щодо їх утилізації або повернення;

– у разі виникнення сумніву Організація приймання товару в аптеці - реферат щодо якості лікарських засобів при виконанні візуального контролю уповноважена особа відбирає зразки сумнівних лікарських засобів та направляє їх до територіальної інспекції для проведення лабораторних досліджень. На час виконання таких досліджень, до остаточного вирішення питання про їх якість, серія сумнівних лікарських засобів перебуває на карантині, ізольовано від інших лікарських Організація приймання товару в аптеці - реферат засобів, з позначенням "Торгівля заборонена" до окремого розпорядження.

4. Облік надходження продуктів

Основними постачальниками продуктів в аптеки є юридичні особи (гуртові форми, аптечні склади) або фізичні особи.

Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем зазначається в господарських угодах (договорах). В их очень точно відображаються обов’язки сторін.

Організація обліку розрахунків Організація приймання товару в аптеці - реферат виновата забезпечити:

– своєчасну перевірку розрахунків з постачальником;

– попередження продовження терміну заборгованості.

Джерелом інформації для розрахункових відносин про товарні операції служать первинні документи, накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, документ, що підтверджує якість товару.

Лікарські засоби та вироби медичного призначення надходять в аптеку безпосередньо від заводів-виробників або Організація приймання товару в аптеці - реферат від оптових посередників (фармацевтичні фірми, бази), які мають діючі ліцензії на право оптової торгівлі. При відвантаженні продуктів постачальник зобов’язаний надати сертифікати якості на вся лікарські засоби, виписує супровідні документи, рахунок-фактуру, товарно-транспортну накладну і податкову накладну, на підставі яких продукт приймають за кількістю і якістю.

Внутрішньогосподарський сумарний Організація приймання товару в аптеці - реферат облік в аптеці передбачає відображення в прихідній частині товарного або місячного звіту суми отриманого товару за місяць в роздрібних і оптових цінах.


Література:

1. Кликов "Організація і економіка фармації"

2. В.П.Громовик "Організація роботи аптек"


organizaciya-vnutrihozyajstvennogo-rascheta-na-selskohozyajstvennih-predpriyatiyah.html
organizaciya-voenno-patrioticheskogo-vospitaniya-uchashihsya-srednih-shkol-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-v-usloviyah-krupnogo-goroda-13-00-01-obshaya-pedagogika-istoriya-pedagogiki-i-obrazovaniya.html
organizaciya-vooruzhenie-i-taktika-dejstvij-podrazdelenij-armij-osnovnih-inostrannih-gosudarstv.html