Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата

Взагалі заробітня платня

- 91775.954 грн.

Премія, доплати - 30%

- 27532.786 грн.

Взагалі фонд основної зарплатні

- 119308.74 грн.

Доповнювальна зарплатня - 8%

- 9544.6992 грн.

Взагалі загальниї фонд зарплатні

- 128853.43 грн.

Середньомісячна заробітна плата працюючих розраховується за формулою ( 3.1. ).

Ф заг. + ПФМЗ

З ср.м. = ___________________

12 * Р осн.спис.

( 3.1. )

де:

ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для основних працівників у розмірі 4 - 6 % від загального фонду.

128853.43 + 7731.2058

З ср. м Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата. = ______________________ = 206.9464 ( грн. )

12 * 55

3.1.2. Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників

Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників зводимо до таблиці 3.2.

Таблица 3.2.

№ ф.п.

Фах працівника.

Розряд праці.

Кількість праців-

Дійсний фонд часу.

С тарифне,

Фонд заробітньої

ників.

Одна година праці.

Всьго годин праці.

грн.

платні, грн.

1

Контролер

III

2

1816

3632

0.98

3559.36

2

Розпріді-лювач

II

1

1816

1816

0.8

1452.8

3

Комплек-товщик

II

1

1816

1816

0.8

1452.8

4

Подсібні працівники

I

1

1816

1816

0.6

1089.6

Всього

-

5

-

-

-

7552

Премія, доплати - 30%

- 2265.6 грн.

Взагалі фонд основної Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата зарплати

- 9817.6 грн.

Доповнювальна заработная плата - 8%

- 785.408 грн.

Взагалі загальний фонд зарплати

- 10603.008 грн.

Середньомісячна заробітна плата допоміжних працівників розраховується за формулою ( 3.1. ), де:

ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для допоміжних працівників у розмірі 3 - 5 % від загального фонду.

10603.008 +530.1504

З ср. м. = ____________________ = 185.55263 ( грн. )

12 * 5

3.1.3. Розрахунок заробітної плати спеціалістів та службовців

Розрахунок заробітної плати спеціалістів та служачих зводимо до таблиці 3.3

Таблиця Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата 3.3.

№ ф.п.

Фах працівника.

Должнос- ний оклад, грн.

Кількість працівників.

Кількість місць.

Фонд заробітньої платні, грн.

1

Змінний майстер

170

2

12

4080

2

Технолог

160

2

12

3840

3

Контрольний майстер

155

1

12

1860

Всього ІТР

5

12

9780

4

Служачі

120

1

12

1440

Всьго служачих

1

12

1440

5

Прибиральниці

85

1

12

1020

Всьго МОП

1

12

1020

Середньомісячна заробітна плата спеціалістів та службовців розраховується за формулою ( 3.1. ), де:

ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для:

ІТР працівників у розмірі 20 - 40 % від загального фонду;

Службовців Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата у розмірі 30 - 40 % від загального фонду;

МОП працівників у розмірі 5 - 10 % від загального фонду.

9780 + 3912

З ср. м. ІТР = __________________ = 228.20 ( грн. )

12 * 5

1440 + 576

З ср. м. сл. = ___________________ = 168.00 ( грн. )

12 * 1

1020 +102

З ср. м. МОП = _________________ = 93.50 ( грн. )

12 * 1

Фонд заробітньої платні працівників по участку зводимо в таблицю 3.4.

Таблиця 3.4.

Фах працівників.

Загальний фонд.

Середньо місячна заробітня платня, грн.

Основні працівники.

128853.43

206.9464

Допоміжні працівники Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата.

10603.008

185.55263

ИТР

9780

228.2

Служачі

1440

168

МОП

1020

93.5

Всього

151696.43

882.19903

3.2. Розрахунок повної собівартості виробу

Стаття 1. Сировина та основні матеріали

Розрахунок вартості сировини та основних матеріалів зводимо до таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

№ н.м.

Найменуваня матеріалу.

ГОСТ, ТУ

Норма розходу, кг.

Ціна, грн.

Сумма, грн.

1

Припій

ПОС 61

0.65

18

2.67

2

Флюс

ФСК - 60

0.4

10

0.4

3

Лак

УР - 231

0.1

8

0.8

Всього

-

-

-

4.17

Транспортно - заготівельні витрати ( 10 - 25 % )

- 0.73 грн.

Всьго сумма витрат

- 4.90 грн.

Стаття 2. Покупні вироби та полуфабрікати Розрахунок вартості покупних виробів та Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата полуфабрикатів зводимо до таблиці 3.6. Таблиця 3.6.

Вироб.

ГОСТ, ТУ, тип.

Кількість.

Оптова ціна.

Сумма, грн.

Конденсатори

КМ-5а

ОЖО. 464. 042 ТУ

41

0.25

10.25

Мікросхеми

К555ИМ5

БКО. 348. 302 ТУ - 87

8

0.8

6.4

К555ЛА2

БКО. 348. 302 ТУ - 87

4

0.3

1.2

К555ЛИ1

БКО. 348. 302 ТУ - 87

4

0.3

1.2

К555ЛИ3

БКО. 348. 302 ТУ - 87

4

0.33

1.32

К555ЛИ6

БКО. 348. 302 ТУ - 87

4

0.4

1.6

К555ЛЛ1

БКО. 348. 302 ТУ - 87

6

0.52

3.12

К155ЛН1

БКО. 348. 302 ТУ - 87

2

0.25

0.5

К555ЛЕ4

БКО. 348. 302 ТУ Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата - 87

3

0.4

1.2

Всього

-

-

-

26.79

Транспортно - заготівельні витрати ( 10 - 25 % )

- 8.305 грн.

Всьго сумма витрат

- 41.525 грн.

Стаття 3. Полуфабрикати власного виробництва Полуфабрикати власного виробництва зводимо до таблиці 3.7. Таблиця 3.7.

Найменування полуфабрикату.

Кількість.

Собівартість.

Плата

1

4

Всього

-

4

Стаття 4. Основна заробітна плата виробляючих працівників Основна заробітна плата виробляючих працівників зводимо до таблиці 3.8. Таблиця 3.8.

Види праць по техпроцесу.

Розряд.

Норма часу, год.

С тарифне Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата, грн.

Сумма, грн.

Установка

II

0.39

0.7

0.27

Всього пряма заробітна платня

- 0.27 грн.

Премії та доплати

- 0.08 грн.

Всьго основна заробітна платня

- 0.35 грн.

Стаття 5. Додаткова заробітна плата виробляючих працівників Додаткова заробітна плата виробляючих працівників складає 8 % від основної заробітної платни.

З доп. = 0.08 * 0.35 = 0.03 ( грн. )

Стаття 6. Відрахування на соціальне страхування Відрахування на соціальне страхування складає 37 % від сумми основної та додаткової Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата заробітних плат.

В соц.=0.37 * 0.38= 0.14 (грн.)

Стаття 7. Відрахування в фонд ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Відрахування в фонд ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС складають 12 % від заробітньої платні основних працівників

В фонд чаес. = 0.12 * 0.35 = 0.04 ( грн. )

Стаття 8. Відрахування в фонд зайнятості населення Відрахування в фонд зайнятості населення складають 2 - 3 % від прямої заробітньої платні основних працівників.

В фзн Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата. = 0.03 * 0.27= 0.01 ( грн. )

Стаття 9. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання Витрати на утримання та експлуатацію обладнання складають 60 - 120 % від прямої заробітньої платні основних працівників.

В ует. = 0.6 * 0.27 = 0.16 ( грн. )

Стаття 10. Цехові витрати Цехові витрати складають 60 - 120 % від прямої заробітньої плати основних працівників.

В ц. = 0.6 * 0.27 = 0.16 (грн. )

Стаття 11. Загально підприємницькі витрати Загально підприємницькі витрати Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата складають 60 - 80 % від прямої заробітньої плати основних працівників.

В зп. = 0.7 * 0.27 = 0.19 ( грн. )

Розраховуємо виробничу собівартість виробу як сумму одинадцяти статей

С вс. = 29.51 (грн. )

Стаття 12. Невиробничі витрати Невиробничі витрати складають 20 - 30 % від виробничої собівартості.

В вп. = 0.2 * 29.51 = 5.90 ( грн. )

Розраховуємо повну собівартість виробу за формулою 3.2.

С п. = С вс. + В вп.

( 3.2. )

С п.= + = ( грн.)

Розрахуємо оптово - відпускну Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата вартість як суму повної собівартості та планового прибутку.

ОВВ = + = ( грн.)

Податок на додану вартість складає 20 % від оптово - відпускної вартості .

ПДВ= + = (грн.)

Калькуляцію собівартості виробу зводимо в таблицю 3.9. Таблиця 3.9.
Найменування

статті.

Сума

грн.

Примітка.

Стаття 1

Таблиця 3.5.

Стаття 2

Таблиця 3.6.

Стаття 3

Таблиця 3.7.

Стаття 4

Таблиця 3.8.

Стаття 5

8 % від основної заробітної платні .

Стаття 6

36 % від Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата основної та додаткової заробітних плат.

Стаття 7

10 % від основної заробітньої платні.

Стаття 8

1.5 % від прямої заробітньої платні.

Стаття 9

60-120 % від прямої заробітньої платні.

Стаття 10

60-120 % від прямої заробітньої платні.

Стаття 11

60-80 % від прямої заробітньої платні.

Стаття 12

20-30 % від виробничої собівартості.

Повна собівартість- грн. Розрахунок ефективності впровадження потоко - конвеєтної смуги. Розрахунок показників росту виробничості праці Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата. Вдсоток зниження операцій розраховується за формулою 3.3.
Т1 - Т2 А= *100 %

Т1

(3.3.)

де : Т1 , Т2 - трудоємність виконуємих операціій до та після впровадження потоко - конвеєрної смуги , хв.
30.072-25.06 А = * 100 % = 16.6

30.072

Відсоток тосту виробітки розраховується за формулою 3.4.
Т1 - Т2 В = *100 %

Т2

(3.4.)

30.072-25.06 В = *100 % = 20

25.06

Розраховуємо випуск продукції по оптово - відпускними цінам на 1-го середньосписочного працівника за формулою 3.5.
Nріч Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата. * ОВЦ =

ППП

(3.5.)

де : ППП - численість персоналу .
231300 -78.117 = =269678.54

67

3.3.2. Розрахунок годичного економічного ефекту від впровадження конвеєру . Для розрахунку економічної ефективності використовуємо данні , зведені до таблиці 3.10. Таблиця 3.10.
Найменування

статті.

Сума в грн.

До впровадження конвеєру Після впровадження конвеєру

Стаття 1

4.90 4.90

Стаття 2

41.525 41.525

Стаття 3

4.00 4.00

Стаття 4

0.572 0.5148

Стаття 5

0.0755 0.0612

Стаття 6

0.2331

0.207

Стаття 7

0.06475

0.0576

Стаття 8

0.009713

0.008505

Стаття 9

0.264

0.2376

Стаття 10

0.264

0.2376

Стаття 11

0.308

0.2772

Стаття 12

10.44

10.42

Всього

62.66

62.5

Річний економічний ефект розраховується за Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата формулою 3.6.

Е р.= ( С1 - С2 ) * N річ. - Е норм. * ( К2 - К1 )

( 3.6.)

де : С1 , С2 - собівартість одиниці продукції до та після впровадження конвеєру , грн . ; Е норм - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень ( 0.15 ) , показує долю капітальних вкладень , котрі повинні щорічно окупатися ; К1 - К2 - капітальні затрати , грн. Е р.= (62.66 -62.5 ) * 231300 - 0.15 * (25000 ) =36633 Економія від зниження собівартості Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата продукції розраховується за формулою 3.7. Е соб. = - 62.5) * 231300 = 37008 Строк окупаємості розраховується за формулою 3.8.
К2 - К1 Т ок.= ( С1 - С2 ) * N річ.

(3.8.)

25000 Т ок.= = 0.7 (року) (62.66-62.5)*231300 Розрахунковий коефіцієнт ефективності капіталовкладень розраховується за формулою 3.9.
( С1 - С2 ) * N річ Т розр.= К2 - К1

(3.9.)

(62.66-62.5)*231300 Т ок.= = 14.8 25000 Впровадження нової техніки необхіденьке , якщо дотримані наступні умови : Т ок Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата. Розр. Т ок. норм. Е розр. Е норм. Висновок : Впровадження конвеєру економічно необхіденьке , бо : 6.7 14.8 0.15 Техніко - економічні показники участку Техніко - економічні показники участку зводимо до таблиці 3.11. Таблиця 3.11.

н.п.

Найменування показнику.

Одиниці

виміру.

Чисельне значення.

1

Головний випуск продукції:

1.1

В натуральному вираженні;

шт.

255000

1.2

по повної собівартості.

грн.

15936735

2

Трумісткість монтажу.

Хв.

25.06

3

Такт Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата конвеєрної смуги.

Хв.

1.00

4

Кількість робочих місць .

шт.

29

5

Довжина конвеєру.

м

26.2

6

Швидкість руху конвеєру.

м / х

0.8

7

Кількість працюючих :

7.1

Основних працівників;

Людина.

55

7.2

Допоміжних працівників ;

Людина.

5

7.3

ИТР ;

Людина.

5

7.4

Служачих ;

Людина.

1

7.5

МОП ;

Людина.

1

7.6

всього

Людина.

67

8

Годовий фонд заробітньої платні ;

8.1

Основних працівників;

грн.

128853.45

8.2

Допоміжних працівників ;

грн.

10603.008

8.3

ИТР ;

грн.

9780.00

8.4

Служачих ;

грн.

1440.00

8.5

МОП ;

грн.

1020.00

8.6

всього

грн.

151696.43

9

Середньо місячна Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата заробітня платня ;

9.1

Основних працівників;

грн.

206.95

9.2

Допоміжних працівників ;

грн.

185.55

9.3

ИТР ;

грн.

228.20

9.4

Службовців ;

грн.

168.00

9.5

МОП ;

грн.

93.00

9.6

Всього

грн.

882.20

10

Виробка продукції на 1-го працівника .

%

268342.52

11

Відсоток повишення виробничості праці .

грн.

20.00

12

Повна собівартість виробу .

грн.

62.497

13

Годовий економічний ефект .

грн.

36633.00

14

Окупаемість капітальних витрат .

рік

0.7

Формат.

Зона.

Поз.

Позначення .

Найменування .

Кіл.

Примітка

Документація

А1

КТРЄ . 208610.012 ЗК

Збіркове креслення

Деталі.

А1

1

КТРЄ . 701020.012

Плата печатна Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового сумматора з корекцією результата .

1

Інші вироби .

Конденсатори.

А1

КМ-5а Н90-0.1

С1-С41

ОЖО.460.043.ТУ

Мікросхеми.

Всі по БКО.348.282

К155ЛН1

2

К555ИМ5

8

К555ЛА2

4

К555ЛИ1

4

К555ЛИ3

4

К555ЛИ6

4

К555ЛЕ4

3

К555ЛЛ1

6

1, 2


organizaciya-vospitatelnoj-raboti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-publichnij-doklad.html
organizaciya-vosstanovleniya-iznoshennih-detalej.html
organizaciya-vremennogo-trudoustrojstva-nesovershennoletnih-grazhdan-v-vozraste-ot-14-do-18-let-v-svobodnoe-ot-uchebi-vremya-bezrabotnih-grazhdan-ispitivayushih-trudn.html